DIRECTION

GENERALE DES IMPOTS

ESPACE PROMOTION / PUBLICITÉ

Cliquez pour voir les photos


Présentation de l’Entreprise

Toy ny fiaraha-monina voarafitra ara-pomba demokratika, ho an’ny famatsiana ara-bola ny raharaham-panjakana sy ny programam-pandrosoana sasany, dia ilaina tokoa ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay (amin’ny alalan’ny fanefana hetra).

Hatramin’ny 2007, ny foibem-pitantanana ankapobe momba ny hetra dia efa nametraka ny tetik’ady sy ny drafitra ho amin’ny fanavaozana ny fandrarahana ara-ketra. (2007-2011) ka ny firehana ara-ketra mahomby kokoa, tsotra kokoa sy mitodika amin’ny fifanarahana tsara kokoa ny mpandoa hetra.

Ao amin’io fanavaozana io, ny fandrarahana ara-ketra dia nanaiky fa: Haniky ny fidiram-bolam-panjakana hamaly ny tanjoana kendren’ny fitondram-panjakanaindrindra ireo izay voaraikitra ao antin’ny MAP.

Coordonnées

Foibem-pitantanana ankapoben’ny hetra – Tranoben’ny Ministera misahana ny toe-bola sy ny teti-bola Antaninarenina Antananarivo 101 – BP 863.
Telefaonina: 22 335 50 / 22 287 08
Mailaka: dgimpots@moov.mg

Back to top of page